Менаџмент наука и вештина

Менаџмент (порекло речи: лат. manus – рука, значење: управљање) је социјална вештина којом се идеје, визије и циљеви преводе у процес стварања мерљивих резултата. Менаџмент је умеће управљања. Менаџмент подразумева процес доношења и спровођења одлука уз прихватање одговорности. Менаџмент и организација су нераскидиво повезани.

Четири фазе процеса менаџмента су: планирање, организација, руковођење и контрола. Како би се све фазе успешно оствариле, неопходно је и теоријско знање и практична активност. Менаџмент је и наука и вештина.

Квалитетан менаџер мора да савлада вештине: умеће управљања, доношење одлука, спровођење активности, прихватања одговорности.

Да би менаџер био успешан потребно је да буде и лидер. Савремено тржиште захтева квалитетне менаџере у свакој привредној грани. Сваки систем може успешно да функционише само уз квалитетан менаџмент (управљање). Данас, стручност се мери у складу са умећем спровођења иновација. Менаџерски лидери морају бити иноватори који ефикасно управљају ресурсима.