Основни циљ предмета је теоријска и практична оспособљеност студената да схвате суштину концепције о понашању потрошача, као резултат интегрисаног деловања различитих интерних и екстерних фактора и тржишног окружења. Студенти ће бити оспособљени да идентифику потребе потрошача, и да у складу са истраженим потребама и жељама купца, креирају и испоруче очекивани производ и услугу.