Постдипломске студије су први корак ка даљем усавршавању.

МЕФ факултет је темељно посвећен академском усавршавању студената и подстицању научноистраживачког рада. Мастер академске студије су образовна надградња, која подразумева истраживање у оквиру одабране теме и то се уједно сматра кључним сегментом израде мастер рада.

Након избора и уписа студијског смера на мастер студијском програму, неопходно је да се положе испити који су предвиђени. Потом, студенту/кињи се додељује ментор са којим се формулише тема истраживања коју студент/киња треба да спроведе како би приступио писању завршног мастер рада а потом и одбрани пред стручном комисијом.