Циљ мастер студијског програма

Креирање успешне каријере и унапређење знања из области примењене економије и финансија остварује се кроз изучавањ предузетничке економије, финансијских тржишта, банкарских система, контролних система, аналитике, електронског пословања и међународног финансијског пословања. Мастер академске студије као основну сврху имају да оспособе будуће лидере да стекну вештине: планирања, организације, спровођења и контроле из области економије и финансија.

Циљ предмета је стицање теоријско-аналитичких и примењених знања из области пословних финансија.  На основу теоријске и практичне наставе очекује се да студенти покажу разумевање улоге  и значаја пословних финансија и да стечена знања служе као солидна основа за адекватну и успешну практичну примену пословних финансија.