Циљ мастер студијског програма

На смеру Планско-процесни менаџмент, у оквиру мастер академских студија, студент ће имати прилику да надогради своје знање из области менаџмента и лидерства, као и да стекне додатне вештине неопходне за даљи развој каријере. Сврха студијског програма Планско-процесни менаџмент је унапређивање знања из области: предузетништва, маркетинга, планско-процесне организације, спољнотрговинског пословања, аналитике и електронског пословања. Унапређења знања из области на мастер студијском програму, гарантује студенту да ће умети ефикасно да реши реалне пословне проблеме.