Економија и финансије

Реч економија потиче од грчких речи: oikos (управљање кућом, домаћинством) и nomos (правило). Финансије су наука и уметност управљања новцем. Економија и финансије представљају научно стручни приступ управљања ограниченим ресурсима (економија) уз инвестиције а потом и зараду од уложеног (финансије). Овај студијски смер ће омогућити да разумете како функционишу законитости

приликом коришћења ограничних ресурса у циљу постизања максималне ефективности уз минималне трошкове. Научићете како функционишу берзе и финансијска тржишта, на који начин банке емитују новац у привреди и под којим условима одобравају кредите, зашто је инфлација незаобилазна појава у свакој земљи и које су основне одлике и циљеви међународне размене.